74/528-528 info@primavet.hu
hu en de
ANTIBAKTERIÁLIS REZISZTENCIA KIALAKULÁSÁT GÁTLÓ TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ ÁLLAT-GYÓGYÁSZATBAN, TÁMOGATÓ REPOZICIÓS PLATFORM FEJLESZTÉSE

ANTIBAKTERIÁLIS REZISZTENCIA KIALAKULÁSÁT GÁTLÓ TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ ÁLLAT-GYÓGYÁSZATBAN, TÁMOGATÓ REPOZICIÓS PLATFORM FEJLESZTÉSE

A pályázat konzorciumi együttműködésben kerül megvalósításra, az alábbi partnerek segítségével:

  • E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • PRIM-A-VET Gyógyszer-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Állatorvostudományi Egyetem

Támogatási összege (Ft):                                 798.623.943, - Ft

Projekt összköltsége (Ft):                               1.095.359.436, - Ft

A projekt megvalósításának kezdete:                         2021.10.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje:   2024.09.30.

A PROJEKT RÉSZLETES TARTALMI ÖSSZEGFOLALÁSA

Az antibiotikumokkal szemben, baktériumok körében kialakuló rezisztencia napjaink egyik legsúlyosabb humán- és állategészségügyi problémája. Becslések szerint 2050-re a multirezisztens kórokozók okozta fertőzések jelentik majd a vezető halálokot emberekben. A lakossági antibiotikum-rezisztencia növekvő gyakoriságához járul hozzá az antibiotikumok felelőtlen használata a humán- és állatgyógyászat területén egyaránt. A körképet tovább rontja az új antibiotikumok fejlesztésének nehézségei, az alacsony sikerráta és a költségek különösen lassú megtérülése.

Az ECDC/EFSA/EMA közös jelentésekből kiolvasható, az élelmiszertermelő állatokban felhasznált antibiotikumok és a humán kórházakban előforduló rezisztens mikróbák közötti mennyiségi összefüggések miatt az utóbbi időben különösen fontossá vált az „Egy egészség koncepció” (One Health), melynek keretében a tudományos közösség közösen próbál megoldást találni erre a több szektort, illetve tudományos területet érintő és a társadalmat fenyegető problémára.

Mindezek a szempontok és körülmények felvetik az innovációs lánc koncepcionális és metodikai megújításának igényét. Egy ilyen új irányvonalat jelent a gyógyszer-repozíció (drug repositioning), vagyis már engedélyezett hatóanyagok új indikációra történő engedélyeztetése, amelynek rizikója, költség- és időigénye jóval kisebb, mint egy új kémiai entitással induló, a teljes K+F útvonalat bejáró innovációé.

Projektünk célja egy innovatív és intelligens „állategészségügyi repozíciós platform” létrehozása, amelynek segítségével megvalósítható több, állatgyógyászati antibiotikum-rezisztencia leküzdését célzó hatóanyagjelölt azonosítása. A platform ezen felül alapja lehet egy később fejlesztendő élelmiszerlánc-biztonsági adattó létrehozásának is, amely a különböző forrásból származó állategészségügyi, állatorvosi közegészségügyi, élelmiszerbiztonsági és humánegészségügyi adatok integrálására, valamint komplex elemzésére lesz alkalmas.

A felálló platform segítségével célunk több gyógyszer-repozíciós jelölt előállítása, valamint azok in vitro és in vivo tesztelése. A projekt várható eredményterméke egy vagy több, állatgyógyászati készítményként és/vagy takarmánykiegészítőként történő hasznosításra alkalmas, szabadalomképes vegyület, amely(ek) antibiotikumokkal kombinációban alkalmazva azok hatékonyságát növelik, ill. a rezisztencia kialakulását lassítják vagy csökkentik.

A projekt során fejlesztett gyógyszer kombináció(k) piaci potenciálja és tudományos értéke egyaránt különösen jelentős, mindezeket az igényeket kielégítő készítmény sem a hazai, sem a nemzetközi piacon még nem áll rendelkezésre. Ezen felül az állategészségügyi és állatorvosi közegészségügyi területen sem Magyarországon, sem Közép-Európában nem jött még létre ilyen technológiai platform. A projekt lehetőséget nyújt egy olyan átívelő adattárolási stratégia kidolgozására, amely a későbbiekben lehetőséget biztosít az élelmiszerlánc együttes elemzésére és biztonsági kockázatainak integrált feltárására. A létrejövő adattó modellként szolgálhat mind más országok, mind a közös európai állatorvosi közegészségügyi szakma számára is, ami a széles piaci lehetőségeket mutatja.

 

 

Vissza a hírek oldalra